Entiteit

Uit Wikilexis
Ga naar: navigatie, zoeken

Een entiteit is een

  • (kleinste) bouwsteen (atomic: niet meer verder zinvol deelbaar), van een (data)infrastructuur.
  • een element in infrastructuur.
  • laagste eenheid (bouwsteen) waarvan je kenmerken wilt vastleggen.

Een entiteit is iets wat bestaat en waar je kenmerken/eigenschappen (attribuut) van wilt en kunt vastleggen, gebruiken, lezen etc. Een attribuut heeft een naam en een attribuut heeft een waarde. Een feit is een koppeling tussen twee entiteiten of tussen een entiteit en een attribuut. Bijvoorbeeld: Entiteit (Paul) -> attribuut (geboortedatum) -> waarde (13-11-1970). Paul heeft en geboortedatum is dan een feit.

Dergelijke kenmerken noemen we ook wel attributen. Een attribuut is één van de eigenschappen van een entiteit. Zo heeft een persoon onder andere een voornaam, optioneel een tussenvoegsel en achternaam. Attributen kennen een attribuuttype (bijvoorbeeld datum, numeriek, alfanumeriek), een naam, en een omschrijving. Het domein van een attribuuttype begrenst de toegestane waarden. Bijvoorbeeld: alleen 'Ja' en 'Nee' toestaan, of bij maanden van het jaar: alleen 1 tot en met 12 toestaan. Een feit geeft de relatie weer tussen twee entiteiten, zoals: ‘Persoon’ heeft een ‘Adres’ of tussen een entiteit en een attribuut, zoals: ‘Persoon heeft een voornaam’. Feiten kennen een kardinaliteit (de relatie kent 0,1 of n voorkomens) en een optionaliteit (de relatie is verplicht of optioneel). Identificaties ten slotte, bestaan uit een minimale set van één of meer verplichte attributen waarmee een bestaan van een entiteit uniek geïdentificeerd kan worden. De relatie tussen een attribuut wat gebruikt wordt voor identificatie kan niet eenzijdig aangepast worden. Een entiteit kan zich op meerdere manieren identificeren. Specifiek voor subject kan dit met iets wat je weet, hebt of bent.

Een entiteit is een

  1. subject: kleinste bouwsteen (mens, levend wezen, jij en ik) of een
  2. object: kleinste bouwsteen (middel, niet levend wezen, bijvoorbeeld een vergunning of een boek) of een

Alleen Person uit de groep Contact is een entiteit van het type = subject (mens). De rest is van het type = object (middel). Het verschil tussen een mens en een middel is dat bij de mens de existentie voor de essentie komt en bij een middel de essentie voor de existentie (een middel moet een bedoeling hebben anders met het er niet zijn).

Een mens kan kiezen een middel niet (zonder mens).

Door verbindingen te leggen tussen de kleinste bouwstenen ontstaan nieuwe entiteiten:

  1. koppeling van beide: organiserend vermogen (boeking, koppeling mens en middel) of een
  2. afgeleide hiervan (bijvoorbeeld een order is een verzameling boekingen en een factuur is een verzameling orders)

Over een entiteit wil je gegevens (attributen, bijvoorbeeld geboortedatum, prijs) vastleggen etc.

Een attribuut (bijvoorbeeld geboortedatum) heeft een waarde (bijvoorbeeld 13-11-1965).

Tussen entiteiten zijn relaties: Person_Person (bijvoorbeeld: Henk is collega van Ingrid). Een relatie is van een bepaald type: PersonPersonConnection_Type, '...is collega van...'