Gebruikersbijdragen

Ga naar: navigatie, zoeken
Zoeken naar bijdragen
 
 
     
  

(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 • 17 sep 2020 13:05 (wijz | gesch) . . (+131). . UseCase(laatste wijziging)
 • 16 sep 2020 11:14 (wijz | gesch) . . (+637). . N 3D-ecosysteem(Nieuwe pagina aangemaakt met '3D-ecosystem en 3D-transactienetwerk Duurzame, Decentrale en Digitale ecosystemen, zijn netwerken waar technologie tussen vraag en aanbod coördineert en dit op een...') (laatste wijziging)
 • 15 sep 2020 12:39 (wijz | gesch) . . (+495). . N APOLLO(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Program (Apollo, Advance Program on Learning & Leading Others): The Weconomics program facilitates the transformation from more to a better prosperity, from classic...') (laatste wijziging)
 • 15 sep 2020 12:38 (wijz | gesch) . . (+451). . N WECONET(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Infrastructure (Weconet, Weconomics network): The Weconomics infrastructure ensures that data workers can work seamlessly and smartly together, without high transac...') (laatste wijziging)
 • 15 sep 2020 12:38 (wijz | gesch) . . (+453). . N NOMAD(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Organization model (Nomad, New Organization Models & Design): Weconomics goes back to the smallest building blocks and organizing principles (‘peel the onion’)....') (laatste wijziging)
 • 15 sep 2020 11:38 (wijz | gesch) . . (+1.917). . N UseCase(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een use case, letterlijk gebruikersvoorbeeld, is een uitwerking van een situatie waarin een bepaalde technologie zou kunnen werken. Hierbij wordt technologie in de...')
 • 14 sep 2020 21:32 (wijz | gesch) . . (+777). . Afkorting(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:18 (wijz | gesch) . . (+86). . Afkorting
 • 14 sep 2020 21:16 (wijz | gesch) . . (+249). . N ZeroKnowledgeProof(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Concept waarmee je kunt aantonen dat je de inhoud van bijvoorbeeld een record in een database kent, zonder de inhoud te hoeven prijsgeven. Je kunt die vergelijken m...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:16 (wijz | gesch) . . (+582). . N Workism(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Workism (werkisme) is de overtuiging dat werk niet alleen noodzakelijk is voor economische productie, maar ook het middelpunt van iemands identiteit en levensdoel....') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:15 (wijz | gesch) . . (+745). . N WaarheidWerkelijkheid(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het is belangrijk onderscheid te maken tussen waarheid (truth) en werkelijkheid (reality). Waarheid kun je zien als iets wat is, werkelijkheid als een waarheid die...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:15 (wijz | gesch) . . (+228). . N VerifierValidator(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een verifier controleert vooral het proces (does the process meets the specifications) en een validator controleert of het eindresultaat voldoet aan de verwachtinge...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:13 (wijz | gesch) . . (+911). . N TraditioneelOrganiseren(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een vorm van organiseren welke vooral gericht is op het alloceren van de productiefactoren land, arbeid en kapitaal. Een organisatievorm die ingericht is volgens pr...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:13 (wijz | gesch) . . (+1.441). . N TraditioneleMarkt(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Markten zijn artefacten, bedacht door mensen. Het is een medium tussen aanbieder en afnemer, tussen degene die de waarde heeft en aanbiedt en degene die de waarde w...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:12 (wijz | gesch) . . (+2.419). . Token(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:11 (wijz | gesch) . . (+1.209). . N Token(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een token is een artefact, een digitale representatie van een (deel van een) product of dienst uit de menselijke wereld. Over het algemeen is een token iets wat een...')
 • 14 sep 2020 21:11 (wijz | gesch) . . (+517). . N TechnologischeWerkloosheid(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Werkloosheid als gevolg van technologische vooruitgang. Wanneer activiteiten, die door mensen worden uitgevoerd, overgenomen worden door (computer)machines, ontstaa...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:10 (wijz | gesch) . . (+2.423). . N Technologie(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Technologie en organisatietechnologie''' Technologie is de leer van de handelingen, waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur of de menselijke geest tot...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:08 (wijz | gesch) . . (+7). . Redundant(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:08 (wijz | gesch) . . (+1.490). . N Redundant(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Redundant (werk en welvaart) We zien zowel bij werk als welvaart redundantie optreden: er is meer van dan nodig. Sommige werkzaamheden en producten zijn overbodig....')
 • 14 sep 2020 21:08 (wijz | gesch) . . (+648). . N Productiviteit(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Veel mensen denken dat productiever werken hetzelfde is als harder werken. Het is eerder slimmer werken. Hard werken is ook niet hetzelfde als zinvol werken. Eerst...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:08 (wijz | gesch) . . (+1.541). . N Productiefaciliteit(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Binnen de digitale lopende band zijn applicaties algoritmes, die een database met rijke data ‘bevragen’ en de output met behulp van datalogistiek assembleren to...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:07 (wijz | gesch) . . (+1.506). . N Proces(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een proces is een aaneenschakeling of beweging van gebeurtenissen of activiteiten, ook wel doorvoer genoemd, als gevolg waarvan het ingevoerde element verandert in...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:07 (wijz | gesch) . . (+1.414). . N PersonalDataService(Nieuwe pagina aangemaakt met '‘Personal data service’ is de mogelijkheid om zelf je eigen data bij te houden en organisaties of andere natuurlijke personen alleen toestemming te geven jouw d...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:06 (wijz | gesch) . . (+532). . N Paradigma(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een paradigma is oorspronkelijk bedoeld als ‘intermediair’ tussen de bovenaardse en menselijke wereld. Binnen de wetenschapsfilosofie duidt paradigma op het ste...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:05 (wijz | gesch) . . (+187). . N OrganizationAsAService(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Organisatieconcept waarbij mensen en middelen via een digitaal ecosysteem aan elkaar verbonden worden om een doel te halen. Zodra het doel gehaald is worden de verb...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:05 (wijz | gesch) . . (+4). . DigitaleLopendeBand(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:04 (wijz | gesch) . . (+1.338). . N Oracle(Nieuwe pagina aangemaakt met 'In de Griekse mythologie is een oracle een soort intermediair tussen God en de wereld. Binnen digitale ecosystemen is het een intermediair tussen de reële en de vi...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:04 (wijz | gesch) . . (+512). . N Markteconomie(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een markteconomie is een economisch systeem waarin productie en consumptie meestal niet door dezelfde personen gedaan wordt. Door arbeidsverdeling, specialisatie en...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:03 (wijz | gesch) . . (+1.042). . N Markt(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een markt is een verzinsel, een abstractie van de mens. Het wordt binnen de economische wetenschappen meestal gebruikt als een middel waarmee vraag en aanbod tot el...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:03 (wijz | gesch) . . (+1.288). . N Ledger(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Ook wel kasboek, overzicht journaalposten of transactiedatabase genoemd. Dit kan fysiek of digitaal zijn. De kleinste eenheid van een ledger is een transactie die v...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:02 (wijz | gesch) . . (+798). . N Kantoorwerker(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Verzamelnaam voor mensen die zich geheel of gedeeltelijk bezig houden met het verwerken van data tot informatie en van informatie tot kennis. Verzamelnaam voor gege...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:02 (wijz | gesch) . . (+803). . N Hashfunctie(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een hashfunctie is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van waarden omzet in een (meestal) kleiner bereik. De output wordt de hash, hashwaa...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 21:01 (wijz | gesch) . . (+163). . N Fork(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een fork is een afsplitsing waarbij twee (of meer) forks wel dezelfde (transactie)geschiedenis hebben, maar niet noodzakelijk hetzelfde heden en dezelfde toekomst.') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 17:21 (wijz | gesch) . . (-27). . Entiteit(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 17:20 (wijz | gesch) . . (+1.201). . Entiteit
 • 14 sep 2020 17:19 (wijz | gesch) . . (+283). . Entiteit
 • 14 sep 2020 17:18 (wijz | gesch) . . (+117). . Entiteit
 • 14 sep 2020 17:16 (wijz | gesch) . . (+551). . N WeconomicsDigitalEecosystem(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een specifieke vorm van een 3D-ecosystem is het Weconomics digitaal ecosysteem. Dit is een netwerk van personen en of organisaties die betrokken zijn bij het ontwer...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 17:11 (wijz | gesch) . . (+4.407). . N EcosystemInnovation(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een ecosysteem is een organisatie, in de betekenis van organiserend vermogen. Hierbij is een ecosysteem ook een verzameling organisaties, in de betekenis van fiscaa...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 17:10 (wijz | gesch) . . (+837). . N EcosystemEvolution(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De oorsprong van het begrip ecosysteem ligt in de natuur. Ecologen gaan ervan uit dat de natuur uit min of meer samenhangende systemen bestaat. Een ecosysteem kent...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:16 (wijz | gesch) . . (+808). . N Dogma(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dogma betekent filosofisch principe en is afgeleid van het Griekse dogma wat letterlijk betekent: ‘dat wat men denkt dat waar is’ of ‘goed lijken’. In het b...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:16 (wijz | gesch) . . (+584). . N DigitalWaste(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Verspilling is een verzameling activiteiten die door aanbieders in een keten worden uitgevoerd, maar voor de eindklant geen toegevoegde waarde hebben. Verspilling i...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:13 (wijz | gesch) . . (+237). . N DigitalValue(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een digitale waarde is een waarde verpakt in nullen en enen. Die ‘verpakking’ kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van een token. Binnen dit boek onderschei...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:13 (wijz | gesch) . . (+83). . N DigitalTwin(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een digital twin kun je zien als een replica, in nullen en enen, van het origineel.') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:12 (wijz | gesch) . . (+1.381). . N DigitaleAssimilatie(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Zoals je elke dag wel kunt ervaren ondergaat onze maatschappij een digitale verschuiving waarbij de fysieke realiteit en de digitale replica vervagen tot één geï...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:12 (wijz | gesch) . . (+902). . DigitaleTransformatie(laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:11 (wijz | gesch) . . (+1.034). . N DigitaleProliferatie(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Proliferatie betekent in het algemeen groei of verspreiding en meer in het bijzonder vermenigvuldigen of het toenemen in aantal. Cel-proliferatie bijvoorbeeld staat...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:10 (wijz | gesch) . . (+1.510). . N Digitalisatie(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Digitalisatie is (volgens Gartner) het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen en nieuwe inkomsten en waarde creërende mogelijkheden...') (laatste wijziging)
 • 14 sep 2020 16:09 (wijz | gesch) . . (+1.527). . N Digitalisering(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Proces waarbij informatie overgezet wordt van een analoge naar een digitale vorm. De papierenfactuur wordt dan gescand en niet in een ordner of hangmap opgeslagen,...') (laatste wijziging)

(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.