Projectinformatie

Uit Wikilexis
Ga naar: navigatie, zoeken

Weconomics project: van idee tot community

Hoe kunnen we onze welvaart breder en duurzaam organiseren met de juiste inzet van organisatietechnologie zoals de digitale lopende band? Hoe kunnen we technologie (zoals blockchain) inzetten om productiever te worden zodat we surplus creëren? Hoe kunnen we de privacy beter waarborgen en minder afhankelijk worden van een beperkt aantal techbedrijven uit Silicon Valley? Welke innovaties hebben we daarvoor nodig en hoe organiseren we die? Weconomics begeleidt startups, ondernemende mensen en organisaties van idee tot uitvoering. Dit doen we door binnen jouw domein samen een project op te zetten en uit te voeren. Bij voorkeur doen we dit Greenfield (vernieuwen vanaf de fundamenten, opzetten van een nieuwe community) en niet Brownfield (veranderen binnen bedrijven). Soms kiezen we voor hybride vormen: innoveer als een startup. Zo bieden we organiserend vermogen, een bewezen methode, van idee tot en met bijvoorbeeld de oprichting van een stichting, besloten vennootschap of coöperatie.

Je zou Weconomics kunnen zien als een soort Kickstarter met het verschil dat we niet alleen geld bij elkaar brengen, maar ook andere bouwstenen zoals relaties, methoden en technieken, een kennisinfrastructuur etc. Je vindt hier algemene informatie over projecten.


Doel

Het belangrijkste doel van Weconomics bij het opzetten van projecten is het ontwikkelen en uiteindelijk exploiteren van een decentraal, democratisch gedeeld informatie- en transactienetwerk voor je domein (ook wel community of business ecosysteem genoemd). Een gedeeld netwerk is een netwerk met veel aanbieders en veel vragers (n:n community). Met dit netwerk kun je bijna volledig digitaal en tegen minimale transactiekosten producten/diensten profileren, selecteren, boeken en betalen. Het inzetten van organisatietechnologie helpt hierbij. Daarbij is technologie het coördinerend vermogen tussen vraag en aanbod. De onderliggende infrastructuur (algemene datanutsvoorziening) voor Weconomics communities is in principe voor iedere community hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de focus (doel- en doelgroepgericht communiceren: branding) en kunnen vaak op applicatieniveau aangepast worden. Zo legt Weconomics het zogenaamde Klant-order_Ontkoppel-Punt (KOOP), zo dicht mogelijk tegen de markt. Alles voor het KOOP kan dan gezamenlijk en efficiënt gedaan worden. Uiteindelijk moet elk project leiden tot het opzetten van een community waarin vraag en aanbod elkaar tegen minimal transactiekosten (fictie) weten te vinden.


Doelgroep projecten

Vaak beginnen projecten vanuit een consortium met 10-20 stakeholders met een penvoerder (opdrachtgever), te verdelen in bijvoorbeeld: marktpartijen en leverancier:

 • primaire marktpartijen, degene die in de community aanbieder of vrager is in een transactie.
 • secundaire marktpartijen, degene die in de community transacties faciliteert zoals: advies- en trainingsbureaus, softwareontwikkelaar etc.
 • projectleveranciers, alleen aanwezig in project: projectleider, mediapartner, IT-architect, softwareontwikkelaar, tester en hostingbedrijf voor POC, etc.


Wat wordt van projectleden verwacht?

Een projectlid draagt bij aan de uitvoering van het project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds marktpartijen en anderzijds projectleveranciers (waaronder financiers). Marktpartijen, krijgen meestal geen vergoeding in geld en leveren een bijdrage in uren en voorfinanciering en kunnen later, eventueel met korting, gebruik maken van de service die ontwikkeld is en in de community wordt aangeboden. Hiervoor wordt van een projectlid verwacht dat deze bijvoorbeeld:

 • Weconomics partner worden
 • Een aantal keren aanwezig is bij projectoverleg.
 • Een aantal dagdelen besteed aan het project.
 • In overleg met projectleider onderdelen voorbereiden of uitwerkt.

Projectleveranciers worden gewaardeerd op basis van een goedgekeurde offerte, marktpartijen op basis van geleverde en gewaardeerde uren en voorfinanciering.

Een combinatie van marktpartij en leverancier is ook mogelijk.

De projectleider is een speciaal projectlid en voorzitter van projectvergaderingen.


Hoe definieer ik een project/domein

We merken dat het voor een projectinitiator vaak moeilijk is om een project/domein te definiëren. Over het algemeen is Weconomics geschikt om toegepast te worden in kennisintensieve domeinen met:

 • veel vragers en aanbieders
 • ondoorzichtige, niet transparante markt
 • hoge transactiekosten
 • weinig regelgeving
 • weinig toetredingsdrempels
 • weinig drempels om technologie te gebruiken
 • budgetten/subsidies om te innoveren


Waarom zou je meedoen?

Wanneer project onder Weconomics (mixed) label plaatsvindt, kunnen projectleden minimaal het volgende verwachten:

 • Het boek ‘Weconomics: Hoe overleef je als informatiewerker de 21e eeuw?’
 • Toegang tot partner library (met alle Weconomics boeken en papers) en partnernetwerk.
 • Introductiecursus uit het Weconomics programma.
 • Kennis- en informatievoorsprong op andere marktpartijen.
 • Mogelijkheden voor branding (je mag in overleg met de projectleider communiceren dat je aan het project deelneemt).
 • Passende competentieontwikkeling voor de digitale transformatie en de programmeerbare netwerkeconomie van de 21e eeuw.
 • Mogelijkheid aandeelhouder of participant te worden in bijvoorbeeld vennootschap of coöperatie die domein gaat exploiteren.
 • Marktpartijen krijgen korting op services bij exploitatie (vaak 2 tot 3 keer de investering) en leveranciers maken omzet.


Projectbegroting

Per project wordt door de projectleider een begroting gemaakt die moet worden goedgekeurd door opdrachtgever. Hiervoor is een format beschikbaar. Weconomics projecten kunnen met Weconomics fondsen gefinancierd worden.


Juridische context

 • Een project begint vanuit de fiscaaljuridische entiteit van opdrachtgever. Wanneer er nog geen entiteit is kan de de Weconomics Foundation dit regelen.
 • Vanaf enig moment (dus ook vanaf het begin), maar in ieder geval voor exploitatie van de resultaten van het project, moet er een fiscaaljuridische entiteit zijn voor de uitvoering van project. Deze rechtspersoon wordt dan eigenaar of licentiehouder van het resultaat van project.
 • Opdrachtgever en projectleider kunnen dezelfde rechtspersoon zijn.


Programma

Een verzameling projecten is een programma. Zo is er bijvoorbeeld het Weconet programma wat uit een aantal projecten bestaat zoals het Personal Data Service project.


Zelf een project opstarten

Je kunt zelf een project of een beweging starten. Zodra je budget hebt en bijvoorbeeld een groep van 10-20 stakeholders, kunnen we de eerste stap zetten met bijvoorbeeld het organiseren van kickoff, een dialoog in de vorm van bijvoorbeeld een @Roundtable, ThoughtExpedition of Community Building Simulation. Misschien heb je al een projectidee? Vul dan de quickscan zodat we je samen met een Weconomics fellow kunt beoordelen of je idee geschikt is om met Weconomics te organiseren.


Ga terug naar algemene project pagina